ویکی کاپیتان سوباسا
Advertisement

کاپیتان سوباسا (キャプテンスバサ) سریال محبوب مانگا انیمه و بازی ژاپنی است که در سال 1980 توسط یوچی تاکاهاشی ساخته شده است.

این سریال حول بازی (فوتبال) می چرخد.

Advertisement