ویکی کاپیتان سوباسا
Advertisement
جام جهانی جونیور.jpg

کاپیتان سوباسا : جام جهانی جونیور !!  (キ ャ プ キ ン 翼 世界 大 決 J !! جونیور ワ ー ル ド カ ッ プ) ، ترجمه شده به عنوان کاپیتان سوباسا : نبرد بزرگ جهانی! جام جهانی جونیور ) چهارمین فیلم و اقساط پایانی دوره انیمه اصلی 1983 است. در 12 ژوئیه 1986 آزاد شد.

Advertisement